بزرگداشت مولانا برنامه ویژه ایام عاشورا با سخنرانی دکتر عبدالکریم سروش(همراه با فایل صوتی )

بزرگداشت مولانا برنامه ویژه ایام عاشورا با سخنرانی دکتر عبدالکریم سروش

 

Molavi Friday 29th Sept 2017 بزرگداشت

Ashora Program 2017

فایل صوتی سخنرانی شب اول در باب مولانا را با کلیک اینجا گوش کنید

https://www.dropbox.com/s/doordyaoa77a85x/Mowlavi%20%20Dr%20Soroush%20Sept%2029th%202017%20.MP3?dl=0

فایل صوتی سخنرانی شب دوم :

لینک فایل صوتی

سخنرانی آقای دکتر سروش

شب عاشورا

ادب مبارزه   و   اخلاق مقاومت

September 30th 2017

 

https://www.dropbox.com/s/4dlb8y1d4kp6ykw/Dr%20Soroush%20Shabe%20Ashora%20Sept%2030th%202017%20.MP3?dl=0