اعلام برنامه ویژه عاشورا در بنیاد

برنامه های ویژه عاشورا در بنیاد

سخنرانی دکتر کیارش آرامش

برای آشنایی بیشتر با برنامه ها و سخنران روی لینک های زیر کلیک کنید

ashora-program-october-2016

%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7-%d8%b4%d9%88%db%8c%d8%af

 

ashora-program-october-2016